Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

Wypominki roczne 2019/2020

WYPOMINKI ROCZNE 2019/2020  Godz. 9.00

Módlmy się za Śp.: Fundatorów i Dobrodziejów naszego kościoła,  Papieży, Biskupów i Kapłanów, budowniczych kościoła: Ks. Jana Bagińskiego i Ks. Wiktoryna Bogackiego. Księży pochodzących z naszej parafii: Ks. Bolesława Popowskiego i Ks. Edmunda Lange. Członków Kół Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, pomordowanych w obozach, poległych na wojnie i w obronie Ojczyzny; zmarłych Proboszczów naszej Parafii: ks. Aleksandra Roeslera, ks. Lucjana Mioduszewskiego, ks. Stanisława Niedźwieckiego, ks. Kazimierza Fudałę; zmarłych organistów i kościelnych;  +ks. Kazimierza Śniegockiego, ks. Andrzeja Niesłuchowskiego, +ks. Stanisława Marszała, +Helenę Haratyk; +Zbigniewa Konopka; +Jana Adamczyk, Tadeusza Dzielińskiego, Stefanię i Marcelego Majewskich, Władysława i Józefę Pawłowskich, +Andrzeja, Romana, Kazimierza, Stanisława i Wiesława Majewskich, Mirosława, Ryszarda-Alka, Janinę i Henryka Majewskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Iwonę Lewińską R-nę Mroczkowskich; +Mariannę, Władysława i CR Rzeczkowskich; +Eugeniusza Nowaka, R-nę Krawczyk; Ewę i Antoniego Ślusarskich, Mariannę Włodarczyk; +Zygmunta i Janinę Chlebowskich, Tadeusza Bukowskiego; +Józefa i Celinę Bednarczyk; +Stanisława Kwiatkowskiego, R-nę Chmielińskich, Kwiatkowskich i Podgórskich; +Magdalenę Jackiewicz; +Mariannę, Wacława, Henrykę i Franciszka Bartczak, Marię, Marka i Janusza Bartczak; +Janinę i Stefana Golba; +R-nę Kuciejewskich, R-ców Mariannę i Władysława Borowiec, Krystynę i Zbigniewa Markowskich, Mariannę i Jana Borowiec, Wiesławę i Zdzisława Magierowskich; +Józefa i Leokadię Śmirskich, Jana Gołębiowskiego; +Stanisława i Eugeniusza Muchowskich; +Jerzego, Irenę i Stanisława Polak; +Feliksa Seroka i R-ców Seroków, R-nę Kaśkiewiczów i R-ców Osieckich; +Jana Kępczyńskiego; +Jana Elaka i Eugeniusza Wyrzykowskiego; +Mieczysława i Paulinę Zabielskich, Stefanię i Władysława Dzwonkowskich dz. Głowackich, +CR Siatkowskich i Cienkowskich; +Mariana, Zofię i Michała Zawadzkich; R-nę Gamzałów; +Piotra i Marianne Obydzińskich; +Zofię i Czesława Załoga

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Katarzynę Truchan; +Czesława Grzybowskiego; R-ców i braci Kołakowskich; +Irenę i Władysława Elak; R-nę Prusów; +Walera, Halinę i Jana Brańskich; +Ryszarda, Marka i R-ców Lachowskich; +Kazimierza i Irenę Niedzieskich; +R-ców Jadwigę i Stanisława Milewskich;   +Roberta Jagiełło i R-ców Kickich; +Janinę i Józefa Bazylak, dz. Szulc; +Stanisława i Henrykę Wyrzykowskich, Michała i Mariannę Majorowskich; +Irenę i Stanisława Sarwa; +R-ców Grabowskich i Sosnowskich, Beatę Grabowską, +Alfredę i Szczepana Klonowskich; +Jana i Małgorzatę Sitek; +Jana Chodyna i R-ców Chodynów; +Barbarę i Jerzego Kaczorowskich; +Stanisława Wojtaszek R-nę Oporskich; +Ryszarda Kucińskiego, Irenę i Henryka Staniszewskich, Zdzisława i Zenona Staniszewskich, Mariannę i Stanisława Kucińskich; +Janinę i Klemensa Golba +Wiesława Milewskiego, dz. Budzyńskich, +Stanisława Nowaka; +Helenę i Władysława Turek, Stanisławę i Mariana Nowak, Sylwka Nowaka, Aleksandrę i Kazimierza Grudzińskich; +R-ców Karolinę i Władysława Franczak; +Pawła, Zofię, Sylwestra i Henryka Obydzińskich; +Alinę, Barbarę i Józefa Kowalskich; +Józefa Szwedo; +Henryka Miecznikowskiego R-ców Miecznikowskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Henryka Pawelskiego, R-nę Pawelskich, Petrykowskich, Przewłockich; +Roberta Jagiełło i R-ców Kickich; +Krystynę i Konstantego Golba; +Tomasza Warda, R-ców Cieślaków, Mariana Klejmnet i r. Klejment, Jana i Zbigniewa Klejment; +Krystynę Franczak; +Wiesława Kraszewkiego; +Jana i Zofię Jackiewicz; +Mariana i Kazimierę Zdunek; +Urszulę i Romana Fabisiak; R-nę Skurzyńskich; +R-ców Irenę i Klemensa oraz Henryka i Leszka Kołakowskich; +Irenę i Franciszka Szymańskich; +Józefa Sokołowskiego; +Dz. Kwiatkowskich i Bralskich, Sabinę i Kazimierza Bralskich; +Reginę i Arkadiusza Ołdakowskich, Antoniego Milewskiego; +Stefana i Henrykę Ołdakowskich, Kazimierza Ołdakowskiego; +Mieczysława, Natalię i Ignacego Bartołd, Cecylię i Stefana Brzozowskich; +Wacława, Kazimierę i Barbarę Topa; +Henryka Malika, CR Malików, Gralewiczów i Krysiaków; +Mariana Elaka, Mariana Gołębiewskiego, Janinę i Władysława Kuleszów, Aleksandra Pogońskiego, +Jana Bartczaka i teściów Bartczaków; +Janinę i Jana Bednarczyk; +Marka Kowalskiego, Jadwigę i Zygmunta Kowalskich, Jadwigę i Stanisława Cieślaków, dz. Jaworskich i R-nę Czajkowskich; + Hannę Turek, R-nę Turek i Suchodolskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Henrykę i Aleksandra Pawlak, +Irenę Bralską i R-w Bralskich; +Jana Rachuba i R-w Rachuba; +Stanisława i Władysławę Elak; +R-w Jana i Apolonię Grzelakowskich; +R-w Krystynę i Jana Węgrockich, R-w Szuleckich, Lecha Szuleckiego, Adama Zadrożnego, Wiesława Zadrożnego, Jana Jackiewicza, Andrzeja Rachuba dz. Romańskich, R-w Suchodolskich; +Ryszarda Gerka, Aleksandrę i Juliana Gerek, Kazimierę i Kazimierza Zegadło; +Kazimierza Kurpieckiego, R-n Franczak, Tadeusza i Janinę Romańskich, Ryszarda Marciniaka; +Mariana Łukasiaka, R-nę Łukasiaków; +Stanisława Żbikowskiego, Amelię Makulską, Walentego Żbikowskiego; +Reginę i Stanisława Cieślak, Władysława Tyszkiewicza, R-w Antoniego i Helenę Miścichowskich; Janinę i Jerzego Parzychowskich, Adama i Władysławę Podlasińskich, Kazimierę Podlasińską; Bronisławę Podlasińską, Stanisławę, Mariana, Zygmunta Milewskich, CR Podlasińskich i Milewskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

WYPOMINKI ROCZNE 2019/2020  Godz. 11.00

Módlmy się za Śp.: +Mariannę Kanigowską; Zofię, Wincentego i Adolfa Żebrowskich, CR Żebrowskich; Mariannę i Władysława Pęk, R-nę Orłowskich; +Teresę i Zygmunta Zarzyckich; +Halinę Madziar i Jana Podgórskiego; +R-ców Jadwigę i Stanisława Stępniewskich, dz. Lange, ks. Edmunda Lange; +Franciszka i Tadeusza Głowackich, Władysława, Aleksandrę i Stanisława Piecychna +Stanisława i Sławomira Wyrzykowskich; +Barbarę i Henryka Majewskich; R-ców Irenę i Jana Rudzińskich; +R-nę Piekutowskich i Sitek, Janusza Piekutowskiego; +Czesławę i Eugeniusza Trętowskich; +Feliksę i Stanisława Rzeczkowskich; Jerzego Kilisia, CR Kiliś, Macieja Stokarskiego; +Janinę i Jana Bednarczyk; R-nę Popowskich, Długołęckich i Żebrowskich; +R-ców Miścichowskich, Zygmunta Miścichowskiego, Stanisława Tabęckiego, Krystynę Pochmara; +Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich; +Elżbietę i Karola Konarzewskich, Marię i Zygmunta Konarzewskich, Władysławę i Benedykta Żerańskich; +Daniela Kwiatkowskiego; +Grzegorza Turek, Helenę i Tadeusza Książak, Krystynę i Józefę Książak, CR Książaków, Zofię i Władysława Turek, Irenę i Ryszarda Turek; 

Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek… 

.

Módlmy się za Śp.: +Jerzego Sadowskiego, Stanisława Dyga; CR Michalskich, CR Tadeusza Szczepkowskiego i Stefana Lachowskiego; Franciszka, Mariannę i Irenę Idzkiewicz, R-nę Mossak; R-nę Chodyna, Bochenek, Petrykowskich i Jędrzejczaków; +Romana Brzezińskiego; +Walentego, Rozalię, Leona i Anielę Kacprzak; +Janinę i Stanisława Popowskich; +Włodzimierza Rachubę, R-nę Frąckiewiczów +Szczepana, Wiktorię i Jerzego Bralskich, Romana Żbikowskiego, Halinę i Sławomira Wojciechowskich; +Rców Irenę i Stanisława Jabłońskich, R-nę Bralczyków; +Zofię i Władysława Grabowskich, dz. Sadowskich, Zofię Grabowską; +R-ców Irenę i Stanisława Jabłońskich, R-nę Bralczyków; +Józefa i Dorotę Kozłowskich; +Helenę i Stanisława Warda; +Jana Tadeusza Grabowskiego; +R-ców Stanisława i Martę Gołębiewskich; +Stefana Franczaka, R-w Stanisławę i Stefana Franczak, dz. Apolonię i Jana Deptuła, Zofię i Stanisława Franczak; +Stefana i Mariannę Melnickich; R-ców Jana i Helenę Wielgolewskich, Marię Wielgolewską, dz. Adama i Małgorzatę Wielgolewskich, dz. Franciszka i Wiktorię Chmielewskich, Agnieszkę Nowińską;+Jadwigę, Konrada, Sabinę, Antoniego, Sławomira, Barbarę i Bogusława Czaplińskich, Stefanię Świderską, Wincentego, Czesławę i Stanisława Mrozińskich; 

Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Hannę Turek, R-nę Turek i Suchodolskich;+R-w Jana i Helenę Wielgolewskich, Marię Wielgolewską, dz. Adama i Małgorzatę Wielgolewskich, dz. Franciszka i Wiktorię Chmielewskich, Agnieszkę Nowińską; +Stefana i Mariana Melnickich; +Marię i Stefana Pilińskich, Amelię i Zbigniewa Połaskich; +Antoniego i Mariannę Sieńkowskich, Mariannę i Pawła Pawlików; +Jadwigę i Bronisława Malik, Franciszka i Franciszkę Kowalskich; +R-w Władysławę i Tadeusza Sadowskich, braci Andrzeja, Jerzego i Wiesława Sadowskich; +Zygmunta Kuźmińskiego, Dariusza Abramczyk; +Marię-Hannę Kęsicką, R-w Henryka i Helenę Kęsickich, R-nę Kęsickich i Rostkowskich; +Eugenię i Kazimierza Rudzińskich, CR Rudzińskich, Teresę i Wiesława Karpińskich, Stanisławę i Władysława Przybojewskich, Tadeusza Dzięgielewskiego, Zofię i Antoniego Ślepowrońskich, CR Ślepowrońskich; +Wojciecha, Janinę i Ryszarda Żbikowskich; +Szczepana Pudlaka, Jana i Helenę Kozłowskich, Mariolę Ołdakowską, Stefana Ołdakowskiego;

Zdrowaś Maryjo…  Wieczny odpoczynek…

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

Styczeń 2020
P W Ś C P S N
« Gru    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Pogoda Gzy z serwisu

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś

Statystyki

Odwiedzin: 19636
Aktualnie na stronie: 0
Dzisiaj: 3