Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

WYPOMINKI  ROCZNE 2022/2023

WYPOMINKI  ROCZNE 2022/2023

Godz. 9.00

Módlmy się za Śp.: Fundatorów i Dobrodziejów naszego kościoła,  Papieży, Biskupów i Kapłanów, budowniczych kościoła: ks. Jana Bagińskiego i ks. Wiktoryna Bogackiego. Księży pochodzących z naszej parafii: ks. Bolesława Popowskiego i ks. Edmunda Lange. Członków Kół Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, pomordowanych w obozach, poległych na wojnie i w obronie Ojczyzny; zmarłych Proboszczów naszej Parafii: ks. Aleksandra Roeslera, ks. Lucjana Mioduszewskiego, ks. Stanisława Niedźwieckiego, ks. Kazimierza Fudałę; ks. Krzysztofa Brzuska, zmarłych organistów i kościelnych; +ks.: Kazimierza Śniegockiego, ks. Henryka Mazurowskiego, ks. Andrzeja Niesłuchowskiego, ks. Stanisława Marszała, +Helenę Haratyk; +Marię i Zbigniewa Konopka; +Jana Adamczyk, Tadeusza Dzielińskiego, Zofię Ropelewską, Ryszarda Maluchnika; Stefanię i Marcelego Majewskich, Eugeniusza Kamińskiego; Władysława i Józefę Pawłowskich, +Andrzeja, Romana, Kazimierza, Stanisława Majewskich, Mirosława, Alka, Janinę i  Henryka Majewskich,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

                                                                  

Módlmy się za Śp.: Krystynę Koczara, Czesławę i Andrzeja Morawskich; +Zbigniewa Szulc; +Janusza Piekutowskiego Wincentego Wiśniewskiego; R-nę Kuciejewskich, R-w Mariannę i Władysława Borowiec, Krystynę i Zbigniewa Markowskich, Mariannę i Jana Borowiec, Wiesławę i Zdzisława Magierowskich; +Józefa Szwedo; +Henrykę Kanigowską; +Iwonę Lewińską, R-w Mroczkowskich; +Paulinę, Mieczysława i Anielę Zabielskich, Stefanię i Władysława Dzwonkowskich, dz. Głowackich, Jana Elaka, Eugeniusza Wyrzykowskiego; +Irenę i Władysława Elak, Krystynę i Konstantego Golba; +Edwarda, Genowefę i Mariannę Zielińskich; +Mariannę i Henryka Pawelskich, R-nę Pawelskich, Petrykowskich i Przewłockich; +Ryszarda Ogrodowczyka, Anielę i Tadeusza Ogrodowczyk i CR;  +Józefa i Celinę Bednarczyk; +Zdzisława Grochowskiego, R-nę Grochowskich i Mosakowskich; +Janinę i Klemensa Golba; +Walera Brańskiego i teściów Brańskich; +Piotra Miecznikowskiego, Stanisława Załęskiego; +Władysława Tyszkiewicza, CR Tyszkiewiczów i Miścichowskich; +Mariana Klejment, Annę i Mariana, Jana i Zbigniewa Klejment, Tomasza Warda, Anielę i Franciszka Cieślak; Mariannę Władysława Walentynę Ksawerego Rzeczkowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.                                                                 

Módlmy się za Śp.: +Jadwigę i Stanisława Kwiatkowskich, CR Chmielińskich i Podgórskich; +Mariana Zofię i Michała Zawadzkich; +Ryszarda, Marka, Pawła i R-w Lachowskich; +Eugeniusza i Stanisława Muchowskich; +Jerzego Irenę i Stanisława Polak; +Leokadię i Józefa Śmirskich, Jana Gołębiowskiego, R-nę Prusów, Stanisława i Martę Gołębiewskich; +Stanisława Wojtaszek, R-nę Oporskich; +Janinę, Zofię i Czesława Załoga; +Barbarę, Małgorzatę i Jana Sitek; +Barbarę Chodkowską i CR Chodkowskich; +Mieczysława Bartołd, Natalię i Ignacego Bartołd, Cecylię i Stefana Brzozowskich; +dz Kwiatkowskich i Bralskich, Sabinę i Kazimierza Bralskich; Urszulę i Tadeusza Miecznikowskich, R-w Miecznikowskich, Marka Miecznikowskiego, Teresę Dziadak; +Jana i Krystynę Węgrockich,  Józefa Muchowskiego; +R-nę Krawczyków, Eugeniusza Nowaka; +R-w Tadeusza i Barbarę Gołębiewskich, dz. Gołębiewskich, Tomasza, Anastazję i Apoloniusza Kalinowskich; +Jana i Zofię Jackiewicz; +Feliksa Seroka, R-w Seroków, R-ę Kaskiewiczów, R-w Osieckich +Ryszarda Kucińskiego, teściów Kucińskich R-ę Staniszewskich; +Walentego i Danutę Czerwińskich; +Jana Kępczyńskiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +R-w Alinę i Józefa Kowalskich, siostrę Barbarę Kowalską; +Mariana Elaka, Mariana Gołębiewskiego, Janinę i Władysława Kuleszów, Aleksandra Pogońskiego, Mariannę i Józefa Pogońskich; +Kazimierę i Mariana Zdunek, Stanisława Pogońskiego, Zofię i Stefana Niedziałkowskich; +Mariannę i Wacława Bartczak, Marię, Marka, Janusza, Henrykę i Franciszka Bartczak; +Zygmunta i Janinę Chlebowskich; +Reginę i Stanisława Cieślak; +Eugeniusza Kopczyńskiego, Genowefę, Romana i Kazimierza Kowalczyków; +R-nę Gamzałów, Mariannę i Bartłomieja Kępczyńskich; +Tadeusza i Kazimierę Podlasińskich, Jerzego i Janinę Parzychowskich; +Aleksandrę i Kazimierza Grudzińskich, Helenę i Władysława Turek, Stanisławę, Mariana i Sylwka Nowaka; +R-w Jadwigę i Stanisława Milewskich; +Antoniego i Ewę Ślusarskich, Mariannę Włodarczyk; +Stanisławę i Ryszarda Rapackich; +Halinę i Zygmunta Rachuba, Jana Rachuba; +R-w Irenę i Klemensa, Henryka i Leszka Kołakowskich; +Czesława Kowalczyka, Katarzynę Truchan; +Magdalenę i Sławomira Jackiewicz; +Amelię Makulską Walentego i Stanisława Żbikowskich; +Rozalię, Walentego, Anielę, Leona i CR Kacprzak;    

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Reginę i Arkadiusza Ołdakowskich, Antoniego Milewskiego; +R-w Janinę i Władysława Turek, Zbigniewa i Wiesława Turek; +Irenę i Franciszka Szymańskich; +R-w Karolinę i Władysława Franczak; +Marię i Stefana Pilińskich, Anielę i Zbigniewa Połaskich; +Henryka Malika, CR Malików, Gralewiczów i Krysiaków; +Pawła, Zofię, Sylwestra i Henryka Obydzińskich; +Henryka Miecznikowskiego, R-w Miecznikowskich; +Jana Bartczaka, teściów Bartczaków; +R-w Stanisława i Henrykę Wyrzykowskich, dz. Michała i Mariannę Majorowskich; +Marka, Jadwigę i Zygmunta Kowalskich, Jadwigę i Stanisława Cieślak, dz. Jaworskich i R-nę Czajkowskich; +Michalinę i Piotra Milewskich, Stanisławę, Józefa i Andrzeja Goździewskich; +Janinę i Józefa Bazylak; +Kazimierza i Lidię Kurpieckich, Tadeusza i Janinę Romańskich, Ryszarda Marciniaka; +Jadwigę i Wiesława Podgórskich; +Czesława Grzybowskiego, R-w i braci Kołakowskich; +Bartłomieja Laskowskiego, R-nę Laskowskich, Krystynę Książak, r-nę Książaków; +R-w Jana i Apolonię Grzelakowskich; +Henrykę i Stefana, Kazimierza i Halinę Ołdakowskich; +Stanisława Miecznikowskiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: 

+Edwarda Rzepińskiego, Mariusza Królikowskiego, Wacława, Genowefę, Stanisława i CR Piskorskich; +Ryszarda Gerka, Danutę Chmiel, Kazimierę i Kazimierza Zegadło, Aleksandrę i Juliana Gerek; +Mariana Łukasiaka, CR Łukasiaków; +R-w Mariana i Franciszkę Kwiatkowskich, siostry Wiesławę i Janinę; +R-w Władysławę i Tadeusza Mieczkowskich; +Kazimierza i CR Rutkowskich, Janinę Gier, Krystynę Fendrych; +Mariannę i Piotra Obidzińskich; +Alfredę i Szczepana Klonowskich; +Piotra i Wiktorię Salwin, Jana Pszczółkowskiego; +Mariana Kaczmarskiego i CR Kaczmarskich, R-nę Domałów;  +Bronisławę Podlasińską, Stanisławę, Mariana i Zygmunta Milewskich, CR Milewskich, Podlasińskich, Wymysłowskich i Barańskich; +Jan Ulatowskiego;+Stefana Elaka, +Kazimierza Gołębiewskiego, Tadeusza i rodziców Kalewskich; +Wacława, Kazimierę i Barbarę Topa; +Danutę i Zdzisława Kęsickich; +Władysława i Mariannę Pęk, Zofię, Wincentego i Adolfa Żebrowskich; +Stanisława Nowaka i Janinę Piskorską; +Helenę i Ryszarda Kowalskich; +Henryka i Higinę Długołęckich; +Honoratę, Irenę i Romana Kowalskich; +Wiesława Kraszewskiego; +Stanisława, Władysławę i Jolantę Elak; +Mariannę Stanisława i Wiesława Sitek;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Godz. 11.00                                                                       

Módlmy się za Śp.: +Stanisława i Danutę Domańskich, Ryszarda, Zbigniewa i Bożenę Domańskich; Rodzinę  Piekutowskich i Sitek; +Mieczysława Kwiatkowskiego, R-w Burkackich i wójów Teklińskich; +Jerzego Sadowskiego, Stanisława Dyga; +Janinę i Jana Bednarczyk; +Halinę i Zygmunta Kuźmińskich; +R-nę Cienkowskich, Siatkowskich, Krystynę Skurczyńską; +R-w Stanisława i Jadwigę Stępniewskich, dz. Lange, ks. Edmunda Lange; +Teresę i Zygmunta Zarzyckich; +R-w Teresę i Tadeusza Sitkowskich, Annę Gryc, dz. Barkała i Sitkowskich; +Zofię i Władysława Turek, Janinę i Ryszarda Turek, Elżbietę Młynarską; +Jerzego Kiliś, Macieja Stokarskiego, Czesławę i Eugeniusza Trętowskich, Feliksę i Stanisława Rzeczkowskich; +Marię i Zygmunta, Elżbietę i Karola Konarzewskich, Władysławę i Benedykta Żerańskich; +Zofię i Zygmunta Grabowskich; +Krystynę i Romana Franczak; +Marysię, Stanisława, Helenę, Wiktorię, Wiesława Ładów r-nę Gogolewskich; +Mariana i Halinę Kalickich; +Zofię i Władysława Grabowskich, dz. Sadowskich; Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich, CR Grzybowskich; R-w Tabęckich, Krystynę Pochmara; Zofię i Kazimierza Piotrowskich; +Dariusza i Jana Abramczyk;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: + Pawła Lachowskiego; +Franciszka i Tadeusza Głowackich, Władysława, Aleksandrę, Stanisława i Czesława Piecychna; +Zdzisława Krawczyka, Elżbietę Krawczyk, R-w Kozłowskich; +Teresę, Jerzego, Adama Kucharskich i dz. Kucharskich; +Urszulę i Romana Fabisiak, r-nę Skórzyńskich; +Mariannę i Stefana Melnickich; +Jana i Helenę Wielgolewskich, Marię Wielgolewską, dz. Wielgolewskich i Chmielewskich; +Stefana Franczaka, Stanisławę i Stefana Franczak, Stanisława Deptułę; +Janinę i Stanisława Popowskich; +Szczepana, Wiktorię i Jerzego Bralskich, Romana Żbikowskiego, Halinę i Sławomira Wojciechowskich; CR Czaplińskich, Mrozińskich i Stefanię Świderską, +CR Żebrowskich, Długołęckich i Popowskich; +Mariolę i Stefana Ołdakowskich, Jana i Helenę Kozłowskich R-nę Pudlaków; +Jana-Henryka i Mariannę Rzemek, Zofię Bursiak; +Andrzeja Piekutowskiego teściów Jana i Stanisławę Piekutowskich; Stanisława i Sławomira Wyrzykowskich.

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Hannę Turek, CR Turek i Suchodolskich; +Franciszka, Stefanię, Jana i Michała Brach, Piotra i Mariannę Brach; +Mariannę i Antoniego Sieńkowskich, Mariannę i Pawła Pawlików; +r-nę Bochenek, Chodyna Jędrzejczaków, Petrykowskich i Teresę Grabowską; +Grzegorza Turek, R-w Helenę i Tadeusza Książak, Józefę Książak; +Henrykę i Aleksandra Pawlak; +Janusza i Irenę Rudzińskich; +Daniela Kwiatkowskiego; +R-w Teresę i Henryka Salwin, dz. Wojtkowskich; Halinę Madziar, Jana Podgórskiego; +Irenę i Stanisława Jabłońskich, R-nę Bralczyków; +Henryka Głogowskiego, Barbarę i Gustawa Kowalskich; +Andrzeja Kozłowskiego; +Marcina Suchodolskiego, Józefa Suchodolskiego, Andrzeja Rachuba, Adama Zadrożnego, Wiesława Zadrożnego, Jana Jackiewicza, R-w Szuleckich, dz. Romańskich; +Genowefę, Mariana, Bogusława i Wiesława Rogaskich, Henryka Kopańskiego, Antoniego Kamińskiego, Jana Kulesza; +Mieczysława Żbikowskiego i dz. Żbikowskich, Irenę i Mariana Kołakowskich, R-nę Jaskułowskich i Podgórskich; +Tadeusza Grabowskiego; +R-w Tadeusza i Władysławę Sadowskich, braci Andrzeja, Jerzego, Wiesława Sadowskich; +R-nę Madziar i Ostrowskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Teresę i Stanisława Wojtaszek; +Włodzimierza Rachuba, r-nę Frąckiewiczów; +Eugenię i Kazimierza Rudzińskich, Zbigniewa Piórkowskiego, Zofię,  Antoniego i Wiesława Ślepowrońskich, Teresę i Wiesława Karpińskich, Tadeusza Dzięgielewskiego, Stanisławę, Władysława i Andrzeja Przybojewskich; +Marię-Hannę Kęsicką, CR Kęsickich; Ryszarda, Janinę i Wojciecha Żbikowskich; r-nę Ruszkowskich; +Jana Warda, Helenę i Stanisława Warda; +Franciszka i Mariannę Ickiewicz Martę i Irenę; +Reginę i Jana Deptułów, CR Łaszczych; +Helenę, Karola i Szczepana Chlebowskich, Annę i Zbigniewa Góreckich; Hannę i Henryka, Pawła i Grzegorza Skorupskich; CR Żbikowskich; R-w Jadwigę i Czesława Biedrzyckich, brata Stanisława Biedrzyckiego; +Stefanię i Szczepana Piekutowskich;

+Danielę Bonisławską,

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś