Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

WYPOMINKI  ROCZNE 2021/2022

WYPOMINKI  ROCZNE 2021/2022

Godz. 9.00 Módlmy się za Śp.: Fundatorów i Dobrodziejów naszego kościoła,  Papieży, Biskupów i Kapłanów, budowniczych kościoła: Ks. Jana Bagińskiego i Ks. Wiktoryna Bogackiego. Księży pochodzących z naszej parafii: Ks. Bolesława Popowskiego i Ks. Edmunda Lange. Członków Kół Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, pomordowanych w obozach, poległych na wojnie i w obronie Ojczyzny; zmarłych Proboszczów naszej Parafii: ks. Aleksandra Roeslera, ks. Lucjana Mioduszewskiego, ks. Stanisława Niedźwieckiego, ks. Kazimierza Fudałę ks. Krzysztofa Brzuska; zmarłych organistów i kościelnych; ks. Kazimierza Śniegockiego, ks. Henryka Mazurowskiego, ks. Andrzeja Niesłuchowskiego, ks. Stanisława Marszała, +Helenę Haratyk; +Marię i Zbigniewa Konopka; +Jana Adamczyk, Tadeusza Dzielińskiego, Zofię Ropelewską, Stefanię i Marcelego Majewskich, +Eugeniusza Kamińskiego; Władysława i Józefę Pawłowskich, Andrzeja, Romana, Kazimierza, Stanisława Majewskich, Mirosława, Alka, Janinę i  Henryka Majewskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Janinę i Józefa Bazylak; +Jerzego, Irenę i Stanisława Polak; +Barbarę Sitek, Jana i Małgorzatę Sitek; +Magdalenę i Sławomira Jackiewicz; +Władysława Tyszkiewicza, teściów Tyszkiewiczów i R-w Miścichowskich; +R-nę Kuciejewskich, R-w Mariannę i Władysława Borowiec, Krystynę i Zbigniewa Markowskich, Mariannę i Jana Borowiec, Wiesławę i Zdzisława Magierowskich;  +Ryszarda, Marka , Pawła i R-w Lachowskich; +R-w Józefa i Alinę Kowalskich i siostrę Barbarę Kowalską; +Stefanię i Władysława Dzwonkowskich, Paulinę i Mieczysława Zabielskich, dz. Głowackich; +Jana Elaka i Eugeniusza Wyrzykowskiego; +Jana Kępczyńskiego; +Leokadię i Józefa Śmirskich, Jana Gołębiowskiego, r-nę Prusów; +Janinę i Klemensa Golba; +Mariana, Zofię i Michała Zawadzkich; +Henrykę i Franciszka Bartczak, Mariannę i Wacława Bartczak, R-w Marię i Marka Bartczak i brata Janusza; +Jadwigę i Stanisława Kwiatkowskich, R-nę Kwiatkowskich, Chmielińskich i Podgórskich; +Czesława Kowalczyka, Sławomira i Stanisława Wyrzykowskich; +Katarzynę Truchan; +Zofię i Jana Jackiewicz; +Stanisława i Eugeniusza Muchowskich; +Jana i Apolonię Grzelakowskich.

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Piotra Miecznikowskiego; +Leokadię i Antoniego Roratowskich, Annę i Jana Pietruszczak;; +Janinę i Feliksa Pochmara; +Iwonę Lewińską, R-w Mroczkowskich; Reginę i Aleksandra Ołdakowskich, Antoniego Milewskiego; +Danielę i Stanisława Maruszewskich, Zenobię i Romana Karnowskich; +Krystynę i Konstantego Golba; +Mariana Elaka, Mariana Gołębiewskiego, Janinę i Władysława Kulesza, Aleksandra Pogońskiego, Józefa i Mariannę Pogońskich; +Tomasza Warda, R-w Cieślaków, Mariana Klejment, R-w Annę i Mariana Klejment, Jana i Zbigniewa Klejment; +Urszulę i Tadeusza Miecznikowskich, R-w Miecznikowskich, Marka Miecznikowskiego, Teresę Dziadak; +Feliksa i Janinę Pochmara; +dz. Jerzego i Janinę Parzychowskich, R-w Adama i Władysławę Podlasińskich, Kazimierę i Tadeusza Podlasińskich, Pawła Lachowskiego; +Adolfa Żebrowskiego, R-nę Żebrowskich, Władysława i Mariannę Pęk; Helenę i Ryszarda Kowalskich, Helenę i Stefana Kowalskich; +Irenę i Franciszka Szymańskich; Pawła, Zofię, Henryka i Sylwestra Obydzińskich; +Feliksa Seroka, R-nę Seroków, Kaskiewiczów i Osieckich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Ryszarda, Mariannę i Stanisława Kucińskich, Irenę i Henryka, Zdzisława i Zenona Staniszewskich; +Walera Brańskiego i teściów Brańskich; +Mieczysława Bartołd, Natalię i Ignacego Bartołd, Cecylię i Stefana Brzozowskich; +r-nę Milewskich i Goździewskich; +Irenę i Władysława Elak;; +Zofię, Janinę i Czesława Załoga; +Józefa Szwedo; +Reginę i Stanisława Cieślak; R-nę Gamzałów, Mariannę i Bartłomieja Kępczyńskich; +Eugeniusza Nowaka, CR Krawczyków; Stanisława Wojtaszek, R-nę Oporskich; +Mariana i Kazimierę Zdunek, Stanisława Pogońskiego; +Urszulę i Romana Fabisiak, R-nę Skórzyńskich; +Danutę i Walentego Czerwińskich; +Czesławę i Andrzeja Morawskich, +Krystynę Koczara;; +Eugeniusza Nowaka CR Krawczyk; Stanisława Wojtaszek, R-nę Oporskich; +Krystynę i Jana Węgrockich; +Kazimierza i Irenę Niedzieskich; +Stanisława i Ryszarda Rapackich; +Ryszarda Gerka, Danutę Chmiel, Kazimierę i Kazimierza Zegadło, Aleksandrę i Juliana Gerek; +Stanisławę, Mariana i Sylwka Nowak, +Helenę i Władysława Turek, Aleksandrę i Kazimierza Grudzińskich; +R-w Wierzbickich, Józefa i Stefana Wierzbickich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Jan Bartczaka i teściów Bartczaków; R-w Chlebowskich, Tadeusza Bukowskiego; +Józefa i Celinę Bednarczyk; R-w Stanisława i Władysławę Elak, Jolantę Elak; +Jana Ulatowskiego; +Irenę i Klemensa, Henryka i Leszka Kołakowskich; +Mariannę Włodarczyk, Antoniego i Ewę Ślusarskich;; +Walentego, Rozalię, Leona i Anielę Kacprzak; +Jadwigę i Bronisława Malik, Franciszka i Franciszkę Kowalskich, Urszulę i Jana Malik; +R-w Karolinę i Władysława Franczak; +Henryka Malika, CR Malików, Gralewiczów i Krysiaków; +ryszarda Ogrodowczyka, Tadeusza, Anielę i CR Ogrodowczyk; R-w Stanisława i Henrykę Wyrzykowskich, dz Michała i Mariannę Majorowskich; +Kazimierza i Lidię Kurpieckich, R-nę Franczak, Tadeusza i Janinę Romańskich, Ryszarda Marciniaka; +Marka Kowalskiego, Jadwigę i Zygmunta Kowalskich, Jadwigę i Stanisława Cieślak, dz. Jaworskich; R-nę Czajkowskich; +Stefana i Marię Pilińskich, Anielę i Zbigniewa Połaskich; +Czesława Grzybowskiego, R-w i braci Kołakowskich; +Henryka Pawelskiego, R-nę Przewłockich, Petrykowskich i Pawelskich; +Bronisławę Podlasińską, Stanisławę, Mariana i Zygmunta Milewskich, R-nę Milewskich Podlasińskich Wymysłowskich i Barańskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.+Dz. Kwiatkowskich i Bralskich, Sabinę i Kazimierza Bralskich; +Szczepana i Alfredę Klonowskich; +R-w Władysławę i Tadeusza Mieszkowskich, Mariannę i Władysława Rzeczkowskich, Walentynę i Ksawerego i CR Rzeczkowskich, R-w Mariana i Franciszkę Kwiatkowskich, siostry Janinę i Wiesławę i CR Bryśkiewicz; +Mariana Łukasiaka i CR Łukasiaków; Edwarda Rzepińskiego, Wacława, Genowefe i Stanisława Piskorskich, CR Piskorskich; +Wacława, Kazimierę i Barbarę Topa; +Jerzego Sadowskiego, Stanisława Dyga; +Kazimierza i CR Rutkowskich, Janinę Gier, Krystynę Fendrych; +Piotra i Mariannę Obydzińskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Godz. 11.00 Módlmy się za Śp.: +Dariusza Abramczyk, +R-nę Piekutowskich i Sitek, Janusza Piekutowskiego; +Czesława, Jadwigę i Stanisława Biedrzyckich, CR Zabielskich; R-w Irenę i Stanisława Jabłońskich, r-nę Bralczyków; Franciszka i Tadeusza Głowackich; Władysława, Aleksandrę i Stanisława Piecychna; +Mariana i Genowefę Rogowskich, +Henryka Kępczyńskiego, Antoniego Kamińskiego; +Rodziców Teresę i Zygmunta Zarzyckich; +Jadwigę i Stanisława Stępniewskich, dz. Lange ks. Edmunda Lange; R-w Teresę i Tadeusza Sitkowskich, Annę Gryc, dz. Barkała i Sitkowskich; +R-w Tabęckich, Krystynę Pochmara; R-nę Długołęckich, Popowskich i Żebrowskich; +Stanisława i Sławomira Wyrzykowskich; +Jerzego Zajdzińskiego; +Janinę i Jana Bednarczyk; +R-w Kozłowskich, Zdzisława Krawczyka, Elżbietę Krawczyk; +Tadeusza Grabowskiego, Martę i Stanisława Gołębiewskich; +Daniela Kwiatkowskiego, Stanisława Żbikowskiego; +R-w Jadwigę i Stanisława Milewskich; +Barbarę, Edwarda i Andrzeja Cienkowskich, Danielę, Andrzeja i Franciszka Siatkowskich; +Włodzimierza Rachuba, R-nę Frąckiewiczów; +Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Zofię i Zygmunta Grabowskich; Zofię i Władysława Grabowskich, dz. Sadowskich; +R-w Irenę i Janusza Rudzińskich;  +Marię i Zygmunt oraz Elżbietę i Karola Konarzewskich, Władysławę i Benedykta Żerańskich; +CR Michalskich, Stefana i CR Lachowskich, CR Tadeusza Szczepkowskiego; +CR Bochenek, Chodyna, Petrykowskich i Jędrzejczaków, Teresę Grabowską; +Marię-Hannę Kęsicką, R-w Henryka i Helenę Kęsickich i R-nę Kęsickich; +Mariannę i Antoniego Sieńkowskich, Mariannę i Pawła Pawlików; +Zofię i Kazimierza Piotrowskich; +Wiesława i CR Łada, CR Gogolewskich, Wiktorię Łada; +Zofię i Władysława Turek, +Irenę i Ryszarda Turek; +Mariannę i Stefana Melnickich; Jana, Helenę i Marię Wielgolewskich; +Jana i Helenę Kozłowskich, Szczepana Pudlaka, Mariolę i Stefana Ołdakowskich; +Eugeniusza Kopczyńskiego, Genowefę Franciszka, Romana, Kazimierza i Antoniego Kowalczyków; +Halinę i Zygmunta Kuźmińskich, R-nę Ostrowskich; +Teresę, Jerzego Adama i dziadków Kucharskich; +Franciszkę, Stefana, Jana i Michała Brach, Piotra i Mariannę Brach; Jadwigę i Konrada, Sabinę i Antoniego, Sławomira, Barbarę i Bogusława   Czaplińskich, +Stefanię Świderską, Wincentego, Czesławę i Stanisława Mrozińskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Hannę Turek, R-nę Turek i Suchodolskich; +CR Bochenek, Chodyna, Petrykowskich i Jędrzejczaków, Teresę Grabowską; +Wiktorię, Szczepana, Jerzego Bralskich, Halinę i Sławomira Wojciechowskich i Romana Żbikowskiego; Janinę i Stanisława Popowskich; +Marcina Suchodolskiego, Józefa Suchodolskiego, Andrzeja Rachuba; +Henrykę i Aleksandra Pawlak;; +dr Bartłomieja Laskowskiego, CR Laskowskich, Grzegorza Turek, R-w Helenę i Tadeusza Książak, Krystynę Książak i CR; +Henryka Głogowskiego, Barbarę i Gustawa Kowalskich; +Janinę i Wojciecha Żbikowskich; +Czesławę i Eugeniusza Trętowskich, Feliksę i Stanisława Rzeczkowskich, Jerzego Kiliś, CR Kiliś, Macieja Stokarskiego; +Janinę i Tymoteusza Gerwatowskich, R-w Jadwigę i Tadeusza Gerwatowskich, Pawła Pajka; +R-w Mariana i Danutę Niedbała, dz. Niedbała i CR Olszewskich; +Krystynę i Romana Franczak; +Stanisławę i Stefana małżonków Franczak, dz. Deptułów i Franczaków, Stefana Franczaka, Stanisława Deptuła; +Jana i Reginę Deptułów, +Zygmunta Deptuła, Ryszarda Jaworskiego; +Szczepana i Irenę Bralskich, Kazimierza Dobrzyńskiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +Halinę i Mariana Kalickich, Mariannę i Jana-Henryka Rzemek, +R-w Władysławę i Tadeusza Sadowskich, braci Andrzeja, Jerzego i Wiesława Sadowskich; +Czesławę i Władysława Kwiatkowskich; +R-w Salwinów, dz. Wojtkowskich, Halinę Madziar i Jana Podgórskiego; +Elżbietę Krawczyk i Zdzisława Krawczyk; +Helenę i Stanisława Warda i Jana Warda;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

październik 2022
P W Ś C P S N
 12
3456789
10111213141516
17181920212223
24252627282930
31  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś