Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

WYPOMINKI  ROCZNE 2021/2022

WYPOMINKI  ROCZNE 2021/2022

Godz. 9.00 Módlmy się za Śp.: Fundatorów i Dobrodziejów naszego kościoła,  Papieży, Biskupów i Kapłanów, budowniczych kościoła: Ks. Jana Bagińskiego i Ks. Wiktoryna Bogackiego. Księży pochodzących z naszej parafii: Ks. Bolesława Popowskiego i Ks. Edmunda Lange. Członków Kół Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, pomordowanych w obozach, poległych na wojnie i w obronie Ojczyzny; zmarłych Proboszczów naszej Parafii: ks. Aleksandra Roeslera, ks. Lucjana Mioduszewskiego, ks. Stanisława Niedźwieckiego, ks. Kazimierza Fudałę ks. Krzysztofa Brzuska; zmarłych organistów i kościelnych; ks. Kazimierza Śniegockiego, ks. Henryka Mazurowskiego, ks. Andrzeja Niesłuchowskiego, ks. Stanisława Marszała, +Helenę Haratyk; +Marię i Zbigniewa Konopka; +Jana Adamczyk, Tadeusza Dzielińskiego, Zofię Ropelewską, Stefanię i Marcelego Majewskich, +Eugeniusza Kamińskiego; Władysława i Józefę Pawłowskich, Andrzeja, Romana, Kazimierza, Stanisława Majewskich, Mirosława, Alka, Janinę i  Henryka Majewskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Janinę i Józefa Bazylak; +Jerzego, Irenę i Stanisława Polak; +Barbarę Sitek, Jana i Małgorzatę Sitek; +Magdalenę i Sławomira Jackiewicz; +Władysława Tyszkiewicza, teściów Tyszkiewiczów i R-w Miścichowskich; +R-nę Kuciejewskich, R-w Mariannę i Władysława Borowiec, Krystynę i Zbigniewa Markowskich, Mariannę i Jana Borowiec, Wiesławę i Zdzisława Magierowskich;  +Ryszarda, Marka , Pawła i R-w Lachowskich; +R-w Józefa i Alinę Kowalskich i siostrę Barbarę Kowalską; +Stefanię i Władysława Dzwonkowskich, Paulinę i Mieczysława Zabielskich, dz. Głowackich; +Jana Elaka i Eugeniusza Wyrzykowskiego; +Jana Kępczyńskiego; +Leokadię i Józefa Śmirskich, Jana Gołębiowskiego, r-nę Prusów; +Janinę i Klemensa Golba; +Mariana, Zofię i Michała Zawadzkich; +Henrykę i Franciszka Bartczak, Mariannę i Wacława Bartczak, R-w Marię i Marka Bartczak i brata Janusza; +Jadwigę i Stanisława Kwiatkowskich, R-nę Kwiatkowskich, Chmielińskich i Podgórskich; +Czesława Kowalczyka, Sławomira i Stanisława Wyrzykowskich; +Katarzynę Truchan; +Zofię i Jana Jackiewicz; +Stanisława i Eugeniusza Muchowskich; +Jana i Apolonię Grzelakowskich.

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Piotra Miecznikowskiego; +Leokadię i Antoniego Roratowskich, Annę i Jana Pietruszczak;; +Janinę i Feliksa Pochmara; +Iwonę Lewińską, R-w Mroczkowskich; Reginę i Aleksandra Ołdakowskich, Antoniego Milewskiego; +Danielę i Stanisława Maruszewskich, Zenobię i Romana Karnowskich; +Krystynę i Konstantego Golba; +Mariana Elaka, Mariana Gołębiewskiego, Janinę i Władysława Kulesza, Aleksandra Pogońskiego, Józefa i Mariannę Pogońskich; +Tomasza Warda, R-w Cieślaków, Mariana Klejment, R-w Annę i Mariana Klejment, Jana i Zbigniewa Klejment; +Urszulę i Tadeusza Miecznikowskich, R-w Miecznikowskich, Marka Miecznikowskiego, Teresę Dziadak; +Feliksa i Janinę Pochmara; +dz. Jerzego i Janinę Parzychowskich, R-w Adama i Władysławę Podlasińskich, Kazimierę i Tadeusza Podlasińskich, Pawła Lachowskiego; +Adolfa Żebrowskiego, R-nę Żebrowskich, Władysława i Mariannę Pęk; Helenę i Ryszarda Kowalskich, Helenę i Stefana Kowalskich; +Irenę i Franciszka Szymańskich; Pawła, Zofię, Henryka i Sylwestra Obydzińskich; +Feliksa Seroka, R-nę Seroków, Kaskiewiczów i Osieckich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Ryszarda, Mariannę i Stanisława Kucińskich, Irenę i Henryka, Zdzisława i Zenona Staniszewskich; +Walera Brańskiego i teściów Brańskich; +Mieczysława Bartołd, Natalię i Ignacego Bartołd, Cecylię i Stefana Brzozowskich; +r-nę Milewskich i Goździewskich; +Irenę i Władysława Elak;; +Zofię, Janinę i Czesława Załoga; +Józefa Szwedo; +Reginę i Stanisława Cieślak; R-nę Gamzałów, Mariannę i Bartłomieja Kępczyńskich; +Eugeniusza Nowaka, CR Krawczyków; Stanisława Wojtaszek, R-nę Oporskich; +Mariana i Kazimierę Zdunek, Stanisława Pogońskiego; +Urszulę i Romana Fabisiak, R-nę Skórzyńskich; +Danutę i Walentego Czerwińskich; +Czesławę i Andrzeja Morawskich, +Krystynę Koczara;; +Eugeniusza Nowaka CR Krawczyk; Stanisława Wojtaszek, R-nę Oporskich; +Krystynę i Jana Węgrockich; +Kazimierza i Irenę Niedzieskich; +Stanisława i Ryszarda Rapackich; +Ryszarda Gerka, Danutę Chmiel, Kazimierę i Kazimierza Zegadło, Aleksandrę i Juliana Gerek; +Stanisławę, Mariana i Sylwka Nowak, +Helenę i Władysława Turek, Aleksandrę i Kazimierza Grudzińskich; +R-w Wierzbickich, Józefa i Stefana Wierzbickich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Módlmy się za Śp.: +Jan Bartczaka i teściów Bartczaków; R-w Chlebowskich, Tadeusza Bukowskiego; +Józefa i Celinę Bednarczyk; R-w Stanisława i Władysławę Elak, Jolantę Elak; +Jana Ulatowskiego; +Irenę i Klemensa, Henryka i Leszka Kołakowskich; +Mariannę Włodarczyk, Antoniego i Ewę Ślusarskich;; +Walentego, Rozalię, Leona i Anielę Kacprzak; +Jadwigę i Bronisława Malik, Franciszka i Franciszkę Kowalskich, Urszulę i Jana Malik; +R-w Karolinę i Władysława Franczak; +Henryka Malika, CR Malików, Gralewiczów i Krysiaków; +ryszarda Ogrodowczyka, Tadeusza, Anielę i CR Ogrodowczyk; R-w Stanisława i Henrykę Wyrzykowskich, dz Michała i Mariannę Majorowskich; +Kazimierza i Lidię Kurpieckich, R-nę Franczak, Tadeusza i Janinę Romańskich, Ryszarda Marciniaka; +Marka Kowalskiego, Jadwigę i Zygmunta Kowalskich, Jadwigę i Stanisława Cieślak, dz. Jaworskich; R-nę Czajkowskich; +Stefana i Marię Pilińskich, Anielę i Zbigniewa Połaskich; +Czesława Grzybowskiego, R-w i braci Kołakowskich; +Henryka Pawelskiego, R-nę Przewłockich, Petrykowskich i Pawelskich; +Bronisławę Podlasińską, Stanisławę, Mariana i Zygmunta Milewskich, R-nę Milewskich Podlasińskich Wymysłowskich i Barańskich

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.+Dz. Kwiatkowskich i Bralskich, Sabinę i Kazimierza Bralskich; +Szczepana i Alfredę Klonowskich; +R-w Władysławę i Tadeusza Mieszkowskich, Mariannę i Władysława Rzeczkowskich, Walentynę i Ksawerego i CR Rzeczkowskich, R-w Mariana i Franciszkę Kwiatkowskich, siostry Janinę i Wiesławę i CR Bryśkiewicz; +Mariana Łukasiaka i CR Łukasiaków; Edwarda Rzepińskiego, Wacława, Genowefe i Stanisława Piskorskich, CR Piskorskich; +Wacława, Kazimierę i Barbarę Topa; +Jerzego Sadowskiego, Stanisława Dyga; +Kazimierza i CR Rutkowskich, Janinę Gier, Krystynę Fendrych;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

.

Godz. 11.00 Módlmy się za Śp.: +Dariusza Abramczyk, +R-nę Piekutowskich i Sitek, Janusza Piekutowskiego; +Czesława, Jadwigę i Stanisława Biedrzyckich, CR Zabielskich; R-w Irenę i Stanisława Jabłońskich, r-nę Bralczyków; Franciszka i Tadeusza Głowackich; Władysława, Aleksandrę i Stanisława Piecychna; +Mariana i Genowefę Rogowskich, +Henryka Kępczyńskiego, Antoniego Kamińskiego; +Rodziców Teresę i Zygmunta Zarzyckich; +Jadwigę i Stanisława Stępniewskich, dz. Lange ks. Edmunda Lange; R-w Teresę i Tadeusza Sitkowskich, Annę Gryc, dz. Barkała i Sitkowskich; +R-w Tabęckich, Krystynę Pochmara; R-nę Długołęckich, Popowskich i Żebrowskich; +Stanisława i Sławomira Wyrzykowskich; +Jerzego Zajdzińskiego; +Janinę i Jana Bednarczyk; +R-w Kozłowskich, Zdzisława Krawczyka, Elżbietę Krawczyk; +Tadeusza Grabowskiego, Martę i Stanisława Gołębiewskich; +Daniela Kwiatkowskiego, Stanisława Żbikowskiego; +R-w Jadwigę i Stanisława Milewskich; +Barbarę, Edwarda i Andrzeja Cienkowskich, Danielę, Andrzeja i Franciszka Siatkowskich; +Włodzimierza Rachuba, R-nę Frąckiewiczów; +Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Zofię i Zygmunta Grabowskich; Zofię i Władysława Grabowskich, dz. Sadowskich; +R-w Irenę i Janusza Rudzińskich;  +Marię i Zygmunt oraz Elżbietę i Karola Konarzewskich, Władysławę i Benedykta Żerańskich; +CR Michalskich, Stefana i CR Lachowskich, CR Tadeusza Szczepkowskiego; +CR Bochenek, Chodyna, Petrykowskich i Jędrzejczaków, Teresę Grabowską; +Marię-Hannę Kęsicką, R-w Henryka i Helenę Kęsickich i R-nę Kęsickich; +Mariannę i Antoniego Sieńkowskich, Mariannę i Pawła Pawlików; +Zofię i Kazimierza Piotrowskich; +Wiesława i CR Łada, CR Gogolewskich, Wiktorię Łada; +Zofię i Władysława Turek, +Irenę i Ryszarda Turek; +Mariannę i Stefana Melnickich; Jana, Helenę i Marię Wielgolewskich; +Jana i Helenę Kozłowskich, Szczepana Pudlaka, Mariolę i Stefana Ołdakowskich; +Eugeniusza Kopczyńskiego, Genowefę Franciszka, Romana, Kazimierza i Antoniego Kowalczyków; +Halinę i Zygmunta Kuźmińskich, R-nę Ostrowskich; +Teresę, Jerzego Adama i dziadków Kucharskich; +Franciszkę, Stefana, Jana i Michała Brach, Piotra i Mariannę Brach; Jadwigę i Konrada, Sabinę i Antoniego, Sławomira, Barbarę i Bogusława   Czaplińskich, +Stefanię Świderską, Wincentego, Czesławę i Stanisława Mrozińskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

 

Módlmy się za Śp.: +Hannę Turek, R-nę Turek i Suchodolskich; +CR Bochenek, Chodyna, Petrykowskich i Jędrzejczaków, Teresę Grabowską; +Wiktorię, Szczepana, Jerzego Bralskich, Halinę i Sławomira Wojciechowskich i Romana Żbikowskiego; Janinę i Stanisława Popowskich; +Marcina Suchodolskiego, Józefa Suchodolskiego, Andrzeja Rachuba; +Henrykę i Aleksandra Pawlak;; +dr Bartłomieja Laskowskiego, CR Laskowskich, Grzegorza Turek, R-w Helenę i Tadeusza Książak, Krystynę Książak i CR; +Henryka Głogowskiego, Barbarę i Gustawa Kowalskich; +Janinę i Wojciecha Żbikowskich; +Czesławę i Eugeniusza Trętowskich, Feliksę i Stanisława Rzeczkowskich, Jerzego Kiliś, CR Kiliś, Macieja Stokarskiego; +Janinę i Tymoteusza Gerwatowskich, R-w Jadwigę i Tadeusza Gerwatowskich, Pawła Pajka; +R-w Mariana i Danutę Niedbała, dz. Niedbała i CR Olszewskich; +Krystynę i Romana Franczak; +Stanisławę i Stefana małżonków Franczak, dz. Deptułów i Franczaków, Stefana Franczaka, Stanisława Deptuła; +Jana i Reginę Deptułów, +Zygmunta Deptuła, Ryszarda Jaworskiego; +Szczepana i Irenę Bralskich, Kazimierza Dobrzyńskiego;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +Halinę i Mariana Kalickich, Mariannę i Jana-Henryka Rzemek, +R-w Władysławę i Tadeusza Sadowskich, braci Andrzeja, Jerzego i Wiesława Sadowskich; +Czesławę i Władysława Kwiatkowskich; +R-w Salwinów, dz. Wojtkowskich, Halinę Madziar i Jana Podgórskiego; +Elżbietę Krawczyk i Zdzisława Krawczyk; +Helenę i Stanisława Warda i Jana Warda;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

grudzień 2021
P W Ś C P S N
« lis    
 12345
6789101112
13141516171819
20212223242526
2728293031  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś

Statystyki

Odwiedzin: 60954
Aktualnie na stronie: 0
Dzisiaj: 64