Stowarzyszenie Rodzin Katolickich Parafia pw. św. Walentego w Gzach

Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

Stowarzyszenie Rodzin Katolickich (SRK)

DS2A0934

.

Wojciechowski Cezary – prezes

Brach Danuta – skarbnik

Brusk – Zaręba Katarzyna – sekretarz

SRK Gzy

Wojciechowska Anna

Brach Zdzisław

Sadowski Mieczysław

Sadowska Elżbieta

Zaręba Arkadiusz

Stępniewski Jerzy

Stępniewska Maria

Załoga Krzysztof

Załoga Alina

Kowalska Jolanta

Kowalski Grzegorz

Krajewski Marek

Krajewska Marta

Kęsicka Bogumiła

Kęsicki Jacek

Milewska Justyna

Milewski Jacek

SRK Gzy

 

Historia  Stowarzyszenia Rodzin Katolickich w parafii Gzy

     Koło parafialne Stowarzyszenia Rodzin Katolickich powstało w naszej parafii w roku 1989 roku z inicjatywy ówczesnego proboszcza ks. Stanisława Niedźwieckiego. Była to odpowiedź na apel ks. biskupa Zygmunta Kamińskiego o włączenie się katolików świeckich w życie kościoła i zaangażowanie się w inicjatywy społeczne promujące wartości rodzinne. Nowo powstające w diecezji Stowarzyszenie Rodzin Katolickich okazało się być właśnie tym, do którego chciały przynależeć małżeństwa również w naszej parafii. Początkowo do naszego koła parafialnego zadeklarowały się 4 małżeństwa, które aktywnie uczestniczyły w życiu parafii, realizując różne inicjatywy związane z promocją katolickich wartości rodziny. Na przełomie kolejnych lat liczba zadeklarowanych małżeństw zwiększała się. Przynależność do SRK stała się dla wielu rodzin wyróżnieniem i zaszczytem. Kolejni asystenci kościelni, którzy opiekowali się naszym kołem robili to z wielkim zaangażowaniem, wnosząc nowe pomysły i inicjatywy, które zawsze z wielkim zapałem realizowaliśmy. Byli nimi ks. Kazimierz Wójcik, ks. Krzysztof Brzuska oraz ks. Cezary Olzacki. imagesNieodłącznym elementem działania naszego koła była dobra współpraca i wsparcie ze strony Zarządu Głównego SRKDP oraz duszpasterzy rodzin.
Obecnie nasze koło parafialne liczy 11 par małżeńskich. Asystentem kościelnym jest ks. Kazimierz Majewski. Patronem naszego Stowarzyszenia jest Święta Rodzina. Wzywając Jej wstawiennictwa, chcemy Ją naśladować w naszej społeczności i rodzinach.

Działalność  Stowarzyszenia

     Podejmujemy wiele działań w parafii oraz poza nią, które mają na celu promowanie wartości rodziny. Ponadto członkowie naszego koła angażują się w indywidualne inicjatywy społeczne na rzecz innych, niosąc swą pomoc i wsparcie najbardziej potrzebującym rodzinom w parafii, zapewniając wsparcie materialne czy modlitwę w ich intencji. Każda osoba w naszym kole dba przede wszystkim o kształtowanie życia małżeńskiego i rodzinnego, wyraża swą postawą troskę o szacunek dla życia ludzkiego od momentu jego poczęcia do naturalnej śmierci, a także troszczymy się o pogłębianie formacji religijnej jak również duchowy wzrost każdego z nas.

     Członkowie naszego koła biorą czynny udział w życiu naszej parafii Gzy. Udzielamy się w życiu duchowym jak i działalności gospodarczej. Działalność duchowa to czynny udział naszych członków w oprawie liturgicznej: adoracji, Mszy Świętych czy niedzieli Świętej Rodziny. Podczas Mszy czytamy Biblię i modlitwę wiernych. W zależności od okresu liturgicznego przewodniczymy w niektórych nabożeństwach różańcowych i Drogi Krzyżowej. Zajmujemy się również dekoracją kościoła na święta Bożego Narodzenia i na Wielkanoc.

     Pomnik Dziecka NienarodzonegoBierzemy też czynny udział w działalności gospodarczej. Dbamy o wygląd otoczenia kościoła, np.: usuwanie krzewów na terenie parafialnym, wyrównywanie i nawiezienie żwirem parkingu parafialnego, położenie chodnika wokół kościoła (powstał on głównie pod przewodnictwem i dzięki zaangażowaniu p. Zarębów jednej z rodzin SRK, która to prowadzi firmę brukarską. Reszta członków jak i pozostali parafianie brali czynny udział w pracach. Z inicjatywy i przy dużym zaangażowaniu naszego koła powstał na cmentarzu parafialnym Pomnik Dziecka Nienarodzonego.

     RodzinaNasze koło bierze też czynny udział w niektórych inicjatywach społecznych. Wraz z księdzem proboszczem przygotowaliśmy dwukrotną akcję Honorowego Krwiodastwa, która cieszyła się ogromnym zainteresowaniem. Bierzemy co roku czynny udział w organizowaniu marszu dla Życia i Rodziny w Pułtusku i uczestniczymy w nim z całymi rodzinami.

Od kilku lat Katarzyna Brusk – Zaręba jest Wiceprezesem ds. Programowych w Zarządzie Głównym Stowarzyszenia Rodzin Katolickich Diecezji Płockiej.

SRK Gzy

Adres do korespondencji:

Koło Parafialne SRK DP w Gzach

Prezes Cezary Wojciechowski

Gzy 18

06-126 Gzy

e-mail: kologzy@o2.pl


SRK Gzy

Modlitwa Ojca Świętego Jana Pawła II w intencji rodzin
Boże, od którego pochodzi wszelkie ojcostwo w niebie i na ziemi, Ojcze, który jesteś Miłością i Życiem, spraw, aby każda ludzka rodzina na ziemi przez Twojego Syna, Jezusa Chrystusa, narodzonego z Niewiasty przez Ducha Świętego, stawała się prawdziwym przybytkiem życia i miłości dla coraz to nowych pokoleń. Spraw,’ aby Twoja łaska kierowała myśli i uczynki małżonków ku dobru ich własnych rodzin i wszystkich rodzin na świecie.
Spraw, aby młode pokolenie znajdowało w rodzinach mocne oparcie dla swego człowieczeństwa i jego rozwoju w prawdzie i miłości. Spraw, aby miłość umacniana łaską Sakramentu Małżeństwa okazywała się. mocniejsza od wszelkich słabości i kryzysów, przez jakie nieraz przechodzą nasze rodziny.
Spraw wreszcie – błagamy Cię o to za pośrednictwem Matki Bożej Różańcowej – ażeby Kościół wśród wszystkich narodów ziemi mógł owocnie spełniać swe posłannictwo w rodzinach i poprzez rodziny.
Ty, który jesteś Życiem, Prawdą i Miłością w jedności Syna i Ducha Świętego. Amen.

SRK Gzy

QuattrocchiBŁOGOSŁAWIENI MAŁŻONKOWIE MARIA i LUIGI BELTRAME QUATTROCCHI beatyfikowani przez Jana Pawła II 21.10.2001r. Wspólna beatyfikacja jest wyraźnym objawieniem prawdy, że chrześcijańskie małżeństwo jest drogą do świętości. Sakrament małżeństwa zawarli 25 listopada 1905 roku w Bazylice Santa Maria Maggiore. Liturgiczne wspomnienie błogosławionego małżeństwa wyznaczono na 25 listopada, w rocznicę zawarcia przez nich sakramentu małżeństwa.

    Luigi Beltrame Quattrocchi urodził się w 1880 r. w Katanii na Sycylii. Gdy miał 10 lat jego rodzina przeniosła się do Rzymu, gdzie spędził resztę życia. Ukończył studia prawnicze i został adwokatem. Mając 25 lat ożenił się z młodszą od niego o cztery lata Marią Corsini. Ślub zawarli w bazylice Matki Bożej Większej. Z małżeństwa tego urodziło się czworo dzieci: dwóch synów, którzy poszli drogą kapłaństwa, i dwie córki, z których jedna została zakonnicą. W życiu zawodowym przyszły błogosławiony pełnił różne funkcje w ministerstwach, bankach i innych centralnych instytucjach publicznych. Brał też czynny udział w stowarzyszeniach kościelnych, takich jak Akcja Katolicka i ruch „Rinascita Cristiana” – „Odrodzenie Chrześcijańskie”. Był sanitariuszem UNITALSI – organizacji zajmującej się przewozem chorych do Lourdes i innych sanktuariów. Już w latach pierwszej wojny światowej poparł powstający wówczas skautyzm, współdziałając z późniejszym pierwszym dyrektorem Radia Watykańskiego, rektorem Uniwersytetu Gregoriańskiego i prezesem Papieskiej Akademii Nauk – ojcem Giuseppe Gianfranceschim. Luigi Beltrame Quattrocchi zmarł w Rzymie w roku 1951 mając 71 lat.

    Jego przyszła małżonka, Maria Corsini, urodziła się w roku 1884 we Florencji. Ona również od 10 roku swego życia aż do jego końca mieszkała w Rzymie. Już w szkole średniej rozwinęła zdolności pisarskie, które wykorzystała później w publikacjach katolickich. Kiedy w roku 1913 była po raz czwarty w ciąży, wywiązały się komplikacje uważane wówczas za zagrażające życiu matki i dziecka, a lekarz zaproponował jej aborcję. W porozumieniu z mężem stanowczo odrzuciła tę propozycję i urodziła córkę, która do końca opiekowała się rodzicami, a sama – mimo słabego zdrowia – przekroczyła 80. rok życia. Maria Beltrame Quattrocchi – podobnie jak mąż – czynna była w Akcji Katolickiej i innych stowarzyszeniach, a także w pracy charytatywnej, zwłaszcza opiece nad chorymi. Towarzyszyła im w pielgrzymkach do Lourdes i Loreto, urządzanych pociągami przez UNITALSI. Zmarła w 14 lat po mężu, w roku 1865. Przeżyła 81 lat.

     Maria i Luigi byli rodzicami czworga dzieci: Filipa ( 1906 r.), Stefanii (1908 r.), Cezarego (1909 r.), Enerichty (1914r.). W uroczystości beatyfikacji uczestniczyło troje dzieci Marii i Luigiego: 95- letni Filip (ksiądz Tarcisio), 92- Cezar (ojciec Paolino, trapista), 87- letnia Enerichta (do końca życia samotna, do śmierci opiekowała się rodzicami, po ich śmierci do 2003r. bratem Filipem – Ks. Tarcisio). Brakowało Stefanii (siostry Cecylii, benedyktynki) zmarłej w 1993 r.

     Enrichetta wybrała życie samotnej konsekrowanej osoby świeckiej. Na ręce biskupa złożyła śluby podobne do instytutów życia konsekrowanego. Skończyła historię sztuki i uczyła w rzymskich szkołach. Później poświęciła się trosce o rodziców, a po ich odejściu opiekowała się najstarszym bratem aż do jego śmierci w lutym 2003 roku.

     „Od chwili pierwszych narodzin – wspomina Maria- oddaliśmy się sprawom dzieci. Studiowaliśmy książki z zakresu psychologii dziecka, staraliśmy się być lepszymi rodzicami, zwalczając z miłości do nich nasze wady i ułomności. Życie pełne wyrzeczeń, pokuty, ofiary, ograniczeń? Ołtarzyki, nieustanne modlitwy? Nie, nie od tego zależało powołanie moich dzieci, ponieważ tego wszystkiego nigdy nie było”.

 

 

MartinŚwięci małżonkowie Zelia (1831 – 1877) i Ludwik Martin (1823 – 1894), rodzice św. Teresy od Dzieciątka Jezus są wzorem dla współczesnego pokolenia w tym co dotyczy moralności małżeńskiej i otwartości na życie.  Zostali beatyfikowani 19.10.2008 r. w Lisieux (Francja). Są drugim małżeństwem, beatyfikowanym przez Kościół w naszych czasach. 18 X 2015 r. odbyła się ich kanonizacja. Papież Franciszek ogłosił ich świętymi podczas synodu biskupów o małżeństwie i rodzinie.
13 lipca 1858 r. Ludwik poślubił poznaną trzy miesiące wcześniej Zelię, która – jak sama później wyznała – gdy pierwszy raz spotkała go na ulicy, usłyszała głos wewnętrzny: „ To ten, którego przygotowałem dla Ciebie”. Oboje małżonkowie doczekali się łącznie 9-orga dzieci: dzieciństwo przeżyło tylko pięć córek – wszystkie zostały zakonnicami, czworo dzieci zmarło – dwóch chłopców i dwie dziewczynki. Wielkim źródłem wiedzy o codziennym życiu małżonków, o ich uczuciach, religijności i życiu duchowym, są listy. Zachowało się 218 listów Zelii do męża i 16 Ludwika do żony.

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

kwiecień 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś