9 ROCZNICA ODEJŚCIA JANA PAWŁA II DO DOMU OJCA

2JP2

Janie Pawle Drugi przez Boga wybrany

Zastępco Chrystusa Kościołowi dany (…)

 

Powrót Twój do Ojca wiele serc zasmucił

Świat woła do Boga, byś świętym powrócił.

 

Byś wszystkim ludom ziemi wskazał drogę pewną

Chrystusa z Jego krzyżem oraz z Ewangelią …

 

s. Eligia Gozdowska

Czytaj więcej…

Rekolekcje Wielkopostne

1

W dniach od 23 – 25 marca 2014 r. odbyły się w naszej parafii Rekolekcje Wielkopostne, które poprowadził ks. dr Wiesław Szymański – kapelan Domu Pomocy Społecznej w Obrytem. Termin zakończenia rekolekcji zbiegł się z Uroczystością Zwiastowania NMP i Dniem Świętości Życia.

Drogi Księże Wiesławie, jesteśmy  wdzięczni, że przybyłeś do naszej parafii, aby głosić nam Słowo Boże  podczas Rekolekcji Wielkopostnych. Głoszone przez Ciebie nauki przygotowały  nas do radosnego przeżywania Świąt Zmartwychwstania Pańskiego.  Słowa Twoje na długo pozostaną w naszych myślach i sercach.

Księże Wiesławie, pragniemy Ci serdecznie

Czytaj więcej…

WIELKI POST – TO CZAS NASZEJ PRZEMIANY – SKORZYSTAJMY Z TEJ SZANSY!

wielkipost

Rozpoczynamy Wielki Post – czas wewnętrznego wyciszenia i pokuty, wyrzeczenia i odnowy. Niech krótką refleksją nad Naszym życiem będzie wiersz Księdza Jan Twardowskiego:

 

Zdjęcie z Krzyża

 

Rozmaite zdjęcia z krzyża bywają,

na przykład:

Czytaj więcej…

Bal karnawałowy KSM I SRK

4

15 lutego 2014 roku. Stowarzyszenie Rodzin Katolickich oraz Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży zorganizowało Bal Karnawałowy. Najpierw Ksiądz Proboszcz Kazimierz Majewski odprawił dziękczynną  Mszę Świętą w intencji KSM z prośbą o błogosławieństwo Boże na dalsze lata działalności stowarzyszenia. Potem wszyscy udali się do Świetlicy Wiejskiej na zabawę karnawałową. Atmosfera spotkania była wspaniała, wszyscy bawili się do białego rana.

Czytaj więcej…

Odpust ku czci św. Walentego

odpust

„Jestem pewien,

że ani śmierć, ani życie,

ani aniołowie, ani Zwierzchności,

ani rzeczy teraźniejsze, ani przyszłe,

ani Moce, ani co wysokie, ani co głębokie,

ani jakiekolwiek inne stworzenie

nie zdoła nas odłączyć od miłości Boga,

która jest w Chrystusie Jezusie, Panu naszym.”

Rz 8,38-39

W piątek 14 lutego odbył się Odpust parafialny ku czci Świętego Walentego.   Sumę odpustową w intencji parafian odprawił ks. dr Czesław Stolarczyk, proboszcz parafii w Sochocinie, natomiast druga intencja była sprawowana przez Księdza Proboszcza o zdrowie i błogosławieństwo Boże dla ks. Krzysztofa Brzuski. Homilia wygłoszona przez ks. Stolarczyka doskonale przybliżyła nam postać św. Walentego.

Czytaj więcej…