Nowy Biskup Pomocniczy Diecezji Płockiej

Milewski

W dniu 23 stycznia 2016 roku Nuncjatura Apostolska w Warszawie podała do wiadomości, że Ojciec Święty Franciszek mianował księdza prałata dr. Mirosława Milewskiego biskupem pomocniczym Diecezji Płockiej, przydzielając mu stolicę tytularną Villanova.

Ksiądz Biskup Nominat pochodzi z parafii św. Franciszka z Asyżu w Ciechanowie. Urodził się 26 lutego 1971 roku. Ukończył WSD w Płocku i w 1997 r. przyjął święcenia z rąk arcybiskupa Zygmunta Kamińskiego. Następnie pracował jako wikariusz w parafii św. Józefa w Zakroczymiu. W roku 1998 został skierowany na studia specjalistyczne w Katolickim Uniwersytecie Lubelskim, zwieńczone uzyskaniem doktoratu z socjologii.

Czytaj więcej…

Uroczystość Trzech Króli

Ep

p_txmmt

Święto Bożego Narodzenia koncentruje się na uniżeniu Syna Bożego podkreślając ziemskie narodziny Słowa Bożego. Epifania (z gr. objawienie) akcentuje Boską wielkość nowo narodzonego, który pragnie swą miłością zbawczą ogarnąć nie tylko naród wybrany, ale wszystkich ludzi. Te dwa święta obchodzono 6 stycznia w Kościele razem aż do IV w.

Czytaj więcej…

Anno Domini 2015 – podsumowanie

Gzy 2015

Rok Pański 2015 była bardzo bogaty w wydarzenia w naszej parafii.

Uroczystości religijne to:

Nawiedzenie parafii przez kopię obrazu Matki Boże Częstochowskiej w dniach 30.06 – 1.07.2015r. Wielu Parafian wzięło najpierw udział w rekolekcjach, a następnie w powitaniu i całodobowym czuwaniu przy Maryi. Obecnie Matka Boża odwiedza rodziny naszej parafii, gdzie również przyjmowana jest z wielką wiarą i czcią. W ubiegłym roku miała miejsce wizytacja parafii przez ks. Biskupa, a wcześniej przez komisję z Płocka. Ks. Biskup Roman Marcinkowski udzielił Bierzmowania 26 młodym parafianom. I Komunię Świętą przyjęło 9 uczniów klas III, do Komunii Generalnej przystąpiło 15 uczniów klas IV, 14 par zawarło sakrament małżeństwa, 16 dzieci otrzymało chrzest, 26 osób odeszło do wieczności. W wakacje odbyły się 2 pielgrzymki – do Częstochowy i Lichenia. Ponadto były też tradycyjne uroczystości jak Boże Ciało czy Dożynki Parafialne.

    Najważniejsze prace materialne wykonane w 2015 roku: 
Czytaj więcej…

Boże Narodzenie 2015

BN
DRODZY PARAFIANIE, CZCIGODNI GOŚCIE
Życzę Wam wszystkim błogosławionych, dobrych, spokojnych
i pełnych duchowej radości świąt Bożego Narodzenia.
Niechaj rodzący się Jezus znajdzie godne mieszkanie w naszych sercach,
gdzie zostanie przyjęty z wiarą i miłością.
Niech Wasze rodziny i domy obdarzy hojnie łaską i pokojem.
A światło gwiazdy betlejemskiej
niech będzie znakiem na naszym szlaku do prawdziwego szczęścia.
Ks. Kazimierz Majewski – Proboszcz

JASEŁKA 2015 

Poniżej zdjęcia z Jasełek i Pasterki

Czytaj więcej…

Rok Miłosierdzia

rok miłosierdzia

Papież Franciszek Bullą Misericordiae vultus  – „Oblicze miłosierdzia z 11.04.2015r. ogłosił Nadzwyczajny JubileuszBulla1 Miłosierdzia, który rozpoczął się 8.12.2015 r., w Uroczystość Niepokalanego Poczęcia NMP, a zakończy 20.11.2016 r., w Uroczystość Jezusa Chrystusa Króla Wszechświata.

Bp Piotr Libera mając na względzie zalecenia Ojca Świętego, duchowe dobro wiernych diecezji płockiej oraz godne przeżycie tego świętego czasu, ustanowił miejsca święte związane z odpustem jubileuszowym. Oprócz Sanktuarium Bożego Miłosierdzia w Płocku również kościół pw. Miłosierdzia Bożego w Pułtusku-Popławach. Wierni, którzy nawiedzą te kościoły będą mogli uzyskać łaskę odpustu zupełnego.

W naszej parafii już od 11 grudnia w każdy piątek przed mszą św. będziemy odmawiać Koronkę do Miłosierdzia Bożego. Zapraszam do wspólnej modlitwy.

Oficjalny teledysk ŚDM Kraków 2016

Więcej informacji o Miłosierdziu Bożym

Czytaj więcej…