Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

Kanonizacyjna Iskra Miłosierdzia w naszych domach

27 kwietnia 2014 roku to bardzo ważny dzień dla Kościoła i naszego kraju. W tym dniu do grona świętychzostaliwłączeni Papież JanaXXIII i Jana PawłaII. W naszej Parafii o godzinie 1500 – w Godzinie Miłosierdzia odbyła się Msza Święta dziękczynna za kanonizację Naszego Rodaka – Ojca Świętego Jana Pawła II. Podczas Mszy Świętej młodzież z Katolickiego Stowarzyszenia Młodzieży zaprezentowała artystyczny program słowno-muzyczny przypominający nam  życiorys i nauczanie Jana Pawła II.  Każda rodzina otrzymała „Kanonizacyjną Iskrą Miłosierdzia” – symbol, który zjednoczył Polaków w dniu kanonizacji Jana Pawła II.

 

Błogosławiony Jana Pawła II pod­czas kon­se­kra­cji Sank­tu­arium Mi­ło­sier­dzia Bo­że­go w Ła­giew­ni­kach w 2002 r. we­zwał do „roz­nie­ce­nia iskry Bożej łaski” oraz „prze­ka­zy­wa­nia świa­tu ognia mi­ło­sier­dzia”. W grud­niu 2003 r. Jan Paweł II po­bło­go­sła­wił ogień, który od tam­tej pory pło­nie nie­ustan­nie w ła­giew­nic­kiej świą­ty­ni. Ogień z tego sank­tu­arium prze­ka­zał kard. Sta­ni­sła­wa Dzi­wi­sza de­le­ga­cjom mło­dzie­ży ze wszyst­kich die­ce­zji 30 marca.

W nie­dzie­lę pal­mo­wą, pod­czas die­ce­zjal­nych uro­czy­sto­ści Bi­sku­p Płocki Piotr Libera prze­kazał „Iskrę Miłosierdzia” de­le­ga­cjom mło­dzie­ży z pa­ra­fii w tym także naszej młodzieży.

 

Módlmy się słowami św. Jana Pawła II:

„Boże Ojcze miłosierny,

który objawiłeś swoją miłość
w Twoim Synu Jezusie Chrystusie,
i wylałeś ją na nas

w Duchu Świętym, Pocieszycielu,
Tobie zawierzamy dziś losy świata

i każdego człowieka.
Pochyl się nad nami grzesznymi,
ulecz nasza słabość,
przezwycięż wszelkie zło,
pozwól wszystkim mieszkańcom ziemi
doświadczyć Twojego miłosierdzia,
aby w Tobie Trójjedyny Boże,
zawsze odnajdywali źródło nadziei.
Ojcze przedwieczny,
dla bolesnej męki

i zmartwychwstania Twojego Syna,
miej miłosierdzie dla nas

i całego świata!”

 

Przez wstawiennictwo św. Jana Pawła II niech każdy z nas prosi o łaski potrzebne naszej rodzinie………

Ojcze nasz …

Zdrowaś Maryjo …

Św. Janie Pawle II – módl się za nami!

 

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

lipiec 2024
P W Ś C P S N
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
293031  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś