Porządek Mszy św.:

Dni powszednie: 17.00

Niedziele i święta: 9.00 i 11.00

Wypominki roczne 2021

WYPOMINKI  ROCZNE 2020/2021

Godz. 9.00 Módlmy się za Śp.: Fundatorów i Dobrodziejów naszego kościoła,  Papieży, Biskupów i Kapłanów, budowniczych kościoła: Ks. Jana Bagińskiego i Ks. Wiktoryna Bogackiego. Księży pochodzących z naszej parafii: Ks. Bolesława Popowskiego i Ks. Edmunda Lange. Członków Kół Różańcowych, Czcicieli Miłosierdzia Bożego, pomordowanych w obozach, poległych na wojnie i w obronie Ojczyzny; zmarłych Proboszczów naszej Parafii: ks. Aleksandra Roeslera, ks. Lucjana Mioduszewskiego, ks. Stanisława Niedźwieckiego, ks. Kazimierza Fudałę; zmarłych organistów i kościelnych;  ks.: Kazimierza Śniegockiego, Henryka Mazurowskiego, Andrzeja Niesłuchowskiego, Stanisława Marszała, +Helenę Haratyk; +Zbigniewa Konopka; +Jana Adamczyk, Tadeusza Dzielińskiego, Zofię Ropelewską, Stefanię i Marcelego Majewskich, Władysława i Józefę Pawłowskich, +Andrzeja, Romana, Kazimierza, Stanisława Majewskich, Mirosława, Alka, Janinę i  Henryka Majewskich;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +Irenę i Kazimierza Niedzieskich; +Mariana i Walentynę Grochowskich i ich dzieci Zdzisława, Irenę, Tadeusza, Jadwigę, R-ę Mossakowskich i Krośnickich +Magdalenę i Sławomira Jackiewicz; +R-w Alinę i Józefa Kowalskich, córkę Barbarę; +Krystynę i Romana Franczak; +Irenę i Franciszka Szymańskich; + R-w Władysława i Karolinę Franczak; +Mariana, Zofię i Michała Zawadzkich; +Jana Ulatowskiego; +Feliksa Seroka, R-w Seroków i Osieckich R-nę Kaśkiewiczów; Dz-w Mariannę i Wacława, Henrykę i Franciszka, R-w Marię i Marka i brata Janusza Bartczak; +Stanisława Wojtaszek, R-nę Oporskich; +Stefanię i Władysława Dzwonkowskich, Paulinę i Mieczysława Zabielskich, dz-w Głowackich; +Jana Elaka, Eugeniusza Wyrzykowskiego; +Jana Kępczyńskiego; +Reginę i Arkadiusza Ołdakowskich, Antoniego Milewskiego; +Stanisława i Eugeniusza Muchowskich; +Henrykę i Eugeniusza Grzybowskich, Jadwigę Jankowską; R-w Urszulę i Tadeusza Miecznikowskich, Marka Miecznikowskiego, Teresę Dziadak; +Jerzego, Irenę i Stanisława Polak; +Janinę i Klemensa Golba; +Zofię, Janinę i Czesława Załoga; +Małgorzatę i Jana Sitek;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +R-w Chlebowskich, Tadeusza Bukowskiego; +Janinę i Stefana Golba, Mariannę i Władysława Pęk, +Zofię i Wincentego Żebrowskich; Adolfa Żebrowskiego; +Władysława i Irenę Elak, Konstantego i Krystynę Golba; +Janinę i Józefa Bazylak, Dz-w Szulc; +Stanisława i Władysławę Elak; +Bolesława i Mariannę Grochowskich, Lesława Grochowskiego; +R-nę Gamzałów, Mariannę Kępczyńską; R-nę Kuciejewskich, R-w Mariannę i Władysława Borowiec, Krystynę i Zbigniewa Markowskich, Mariannę i Jana Borowiec, Wiesławę i Zdzisława Magierowskich; +Danutę i Walentego Czerwińskich; +Józefa Szwedo i rodzeństwo Szwedo; +R-w Wacława i Kazimierę Topa i siostrę Barbarę Topa; +Marka Kowalskiego, R-w Jadwigę i Stanisława Cieślak, Jadwigę i Zygmunta Kowalskich, Dz-w Jaworskich, R-nę Czajkowskich; +Bronisławę Podlasińską, Stanisławę, Mariana i Zygmunta Milewskich, R-nę Podlasińskich, Milewskich, Wymysłowskich i Barańskich; +Mieczysława Bartołd, Natalię i Ignacego Bartołd, Cecylię i Stefana Brzozowskich; +Kazimierza Kurpieckiego, R-nę Franczak, Tadeusza i Janinę Romańskich, Ryszarda Marciniaka;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +Jana Bartczaka, teściów Bartczaków, Stanisława Kwiatkowskiego, R-nę Kwiatkowskich, Chmielińskich i Podgórskich, +Helenę i Władysława Turek, Stanisława i Mariannę Nowak, Sylwka Nowaka, Aleksandrę i Kazimierza Grudzińskich; +Stanisławę Rapacką; +Mariannę i Stefana Melnickich, +Zofię i Władysława Turek, Irenę i Ryszarda Turek; +Helenę i Jana Wielgolewskich, Marię Wielgolewską, Dziadków Wielgolewskich i Chmielewskich; +Reginę i Stanisława Cieślak, +Walera Brańskiego i teściów Brańskich; +Ryszarda Gerka, Kazimierę i Kazimierza Zegadło, Aleksandrę i Juliana Gerek; +Ryszarda, Mariannę i Stanisława Kucińskich, R-nę Staniszewskich; +Henryka Malika, R-nę Malików, Gralewiczów i Krysiaków; +Pawła i Zofię Obydzińskich, Sylwestra i Henryka Obydzińskich; +Leokadię i Józefa Śmirskich, Jana Gołębioswkiego, r-nę Prusów; +Stanisława i Henrykę Wyrzykowskich, Michała i Mariannę Majorowskich; +Józefa i Celinę Bednarczyk; +Helenę i Ryszarda Kowalskich, dz. Kowalskich; +Henryka Pawelskiego, +Eugeniusza Nowaka, R-nę Krawczyków; R-nę Pawelskich, Petrykowskich i Przewłockich.

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +Jana i Zofię Jackiewicz; Mariannę i Władysława Rzeczkowskich, CR Rzeczkowskich; Henrykę, Stefana i Kazimierza Ołdakowskich; +Ryszarda, Marka i R-ców Lachowskich; +R-ców Irenę i Klemensa, Henryka i Leszka Kołakowskich; +R-ców Kwiatkowskich, siostry Janinę i Wiesławę, R-nę Bryśkiewicz; +Kazimierza i Sabinę Bralskich; +Tadeusza i Kazimierę Podlasińskich, dz. Podlasińskich; +Kazimierza i Sabinę Bralskich; +Tomasza Warda, R-w Cieślak, Mariana Klejment, R-w Annę i Mariana Klejment, Jana i Zbigniewa Klejment; +Henrykę i Aleksandra Pawlak, Irenę Bralską R-ców Bralskich; +Wiesława Milewskiego, dz. Budzyńskich; + Helenę i Adama Pawlikowskich, Janinę, Zygmunta i Wiesława Franczak; +Mariana i Kazimierę Zdunek; +Mariana Elaka, Mariana Gołębiewskiego, Janinę i Władysława Kuleszów, Aleksandra Pogońskiego, Mariannę i Józefa Pogońskich; +R-w Władysławę i Tadeusza Mieszkowskich; +Alfredę i Szczepana Klonowskich; +Krystynę i Jana Chodyna, R-w Chodynów; +Barbarę i Jerzego Kaczorowskich; ++Mariana Smyk;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Godz. 11.00                                                         

Módlmy się za Śp.: +Halinę i Mariana Kalickich; +Jadwigę i Stanisława Milewskich; +Henryka Dobrzyńskiego, R-w Helenę i Jana Wodzińskich; CR Tadeusza Szczepkowskiego CR Michalskich CR Stefana Lachowskiego; +Teresę i Henryka Salwin, dz-w Wojtkowskich; R-nę Cienkowskich, Siatkowskich, Krystynę Skurczyńską; Elżbietę i Karola Konarzewskich, Marię i Zygmunta Konarzewskich, Władysławę i Benedykta Żerańskich; Jan-Henryka i Mariannę Rzemek, R-nę Jeż; R-w Teresę i Zygmunta Zarzyckich; +Zofię i Kazimierza Piotrowskich; +Janusza Piekutowskiego, R-nę Piekutowskich i Sitek; +Marię-Hannę Kęsicką, R-w Henryka i Helenę Kęsickich, R-nę Kęsickich i Rostkowskich; +Franciszka, Stefanię, Jana i Michała Brach; +Jerzego Sadowskiego, Stanisława Dygę, Mariannę i Antoniego Sieńkowskich, Mariannę i Pawła Pawlików; +R-nę Żebrowskich, Długołęckich i Popowskich, R-w Jadwigę i Bronisława, Franciszkę i Franciszka Kowalskich; +Irenę i Stanisława Tabęckich, Krystynę Pochmara; +Teresę, Jerzego, Adama i dz. Kucharskich; +Zofię i Władysława, dz. Sadowskich, Zofię i Zygmunta Grabowskich; +Izydora i Stanisława Książak; Zygmunta Kuźmińskiego, Dariusza Abramczyk;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.: +Hannę Turek, R-nę Turek i Suchodolskich; +Janinę i Stanisława Popowskich; +Marię i Stefana Pilińskich, Szczepana, Wiktorię i Jerzego Bralskich, Romana Żbikowskiego, Halinę i Sławomira Wojciechowskich; +Stefana Franczaka, R-ców Stanisławę i Stefana Franczak, dz. Jana i Apolonię Deptułów, Stanisława i Zofię Franczak; II +Franciszka i Tadeusza Głowackich, Władysława, Aleksnadrę i Stanisława Piecychna; +Irenę i Stanisława Jabłońskich, R-nę Bralczyków; +Jana Podgórskiego, Halinę Madziar; +Franciszka i Tadeusza Głowackich, Władysława, Aleksandrę i Stanisława Piecychna; Wiesława i Wiktorię Łada, CR Ładów i Gogolewskich; +Szczepana Pudlaka, Helenę i Jana Kozłowskich, Mariolę Ołdakowską, Stefana Ołdakowskiego; +Grzegorza Turek, R-w Helenę i Tadeusza Książak, Krystynę i Józefę Książak, CR Książak, R-nę Ostrowskich, Stanisława i Jadwigę Stępniewskich, dz. Lange, ks. Edmunda Lange, CR Bochenek, Chodynów, Petrykowskich i Jędrzejczaków; +Mieczysława Kwiatkowskiego, dz. Burkackich i Teklińskich, Stanisława Żbikowskiego, Stefanię i Szczepana Piekutowskich; +Janinę i Jana Bednarczyk;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Módlmy się za Śp.:  ++Reginę i Jana Deptuła,; R-ców Władysławę i Tadeusza Sadowskich, braci Andrzeja, Jerzego i Wiesława;

+Zygmunta Grabowskiego, +Lidię Kurpiecką, Halinę Dyoniziak;

Zdrowaś Maryjo… Wieczny odpoczynek…

Porządek Nabożeństw

Msza św. w dni powszednie: 17.00
Msze św. w niedziele: 9.00 i 11.00

Kalendarz

Grudzień 2020
P W Ś C P S N
« Lis    
 123456
78910111213
14151617181920
21222324252627
28293031  

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży

Katolickie Stowarzyszenie Młodzieży Parafii Gzy na facebook.com
POLUB NAS!

Katolickie Radio Diecezji Płockiej


Prognoza pogody

Słuchamy biblii


Liturgia słowa na dziś

Statystyki

Odwiedzin: 38055
Aktualnie na stronie: 0
Dzisiaj: 95